5, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

చీకట్లో నీడైన నీ తోడు నిలవదు - వెలుగులో నీడ అవసరం నీకు ఉండదు

 

మిత్రులు ఎవ్వరు శత్రువులెవ్వరు
బంధువులెవ్వరు రాబందువులెవ్వరు
కన్నుల ముందర పొగుడునదెవ్వరు
కన్నుల దాటిన తెగుడునదెవ్వరు
కష్టములందు కాచునదెవ్వరు
సుఖములందు చేరునదెవ్వరు

చీకట్లో నీడైన నీ తోడు నిలవదు
వెలుగులో నీడ అవసరం నీకు ఉండదు
 
--శివ భరద్వాజ్  
భాగ్యనగరం 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆగష్టు 14 అఖండ భారతి ముక్కలైన రోజు

ఆగష్టు 14 అఖండ భారతి ముక్కలైన రోజు అఖండ భారతి ముక్కలైన రోజు కుటిల నీతికి నేతలు తలవంచిన రోజు ఈ రోజుకి ఆగని చితి రగిలి న రోజు అన్నదమ్ముల బద్ధ ...